01. 04. 2010.

Jugozapad na sjeveru


Mojim prijateljima windsurferima ovaj se video jako svidio. Nadam se da će i vama. Napravljen je od materijala snimnljenih na prvom jakom jugozapadnjaku ove godine. Taj dan nije bilo vjetra nigdje na moru, pa su jezera na sjeverozapadu Hrvatske bila cilj pohoda mnogih windsurfera iz svih krajeva Hrvatske i Slovenije (Šoderica, Koprivnica; Preloško jezero, Prelog; Aquacity, Varaždin).

1 komentar:

Izrazite svoje mišljenje o napisanom (bilo u mojem postu, bilo u nečijem komentaru), kakvo god ono bilo, ali učinite to na pristojan i prijateljski način, tako da pridonesete razmišljanju o temi. Ukoliko niste registrirani korisnik, preporučujem da odaberete jedno ime (Ime/URL - možete napisati samo ime) i koristite za vaše komentare samo njega - na taj način se olakšava komunikacija.